dıyetyapp

GİZLİLİK POLİTİKASIGenel Olarak

Bu metin Diyetyapp’ın gizlilik politikasını belirtmek ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6698 sayılı kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir. Kullanıcılar Diyetyapp mobil uygulamasını kullanarak işbu gizlilik politikasını kabul ettiğini ve gerekli bilgileri edindiğini beyan etmiş sayılır.

Diyetyapp üyelik aşamasında ve daha sonra kullanıcılardan bazı kişisel bilgilerini talep eder. Bu bilgilerin korunması Diyetyapp ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler kullanıcı sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında kullanılmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Toplanan Bilgiler

Diyetyapp danışanlardan kayıt aşamasında ad, soyad, e-mail adresi gibi kişisel bilgileri; diyetisyenlerden ise yine ad, soyad, ikamet adresi, e-mail adresi, telefon numarası, lisans diploma numarası gibi kişisel bilgileri toplar.

Diyetyapp üzerinden danışma hizmeti veren diyetisyenler, bu hizmetle ilgili olmak kaydıyla danışanlardan boy, kilo, cinsiyet, yaş, meslek, günlük yaşam rutinleri gibi kişisel bilgileri toplayabilirler. Diyetyapp bu bilgilerin gizlilik politikası ve kullanıcı sözleşmesi hükümlerine aykırı herhangi bir amaç için kullanılmayacağını ve paylaşılmayacağını garanti eder.

Danışanlardan ödemelerini online olarak kredi/banka kartı ile yapacak olanlardan, ödeme sistemi kredi/banka kartı bilgilerini toplar.

Sistem ile ilgili sorunların tespiti ve çözümü için Diyetyapp gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır.

Diyetyapp sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla tarayıcı türleri, sayfa görüntüleme sayıları, her sayfada geçirilen süre, kullanılan aygıt türü gibi bilgileri toplayabilir.

Veri Toplama Şekli, Verilerin Kullanımı ve Paylaşımı

Diyetyapp’ta yukarıda sayılan ve gerektiği durumlarda yukarıda sayılanlar dışındaki bilgiler kayıt sürecinde ve danışan-diyetisyen görüşmeleri sırasında toplanır. Ayrıca Diyetyapp ile iletişiminiz, bilgi talepleriniz, teknik destek talepleriniz olması durumlarında da yukarıda sayılan ve gerekli olması durumunda yukarıda sayılanlar dışındaki bilgiler talep edilebilir.

Diyetyapp topladığı bilgileri kullanıcı sözleşmesinde taahhüt ettiği hizmeti sunmak ve geliştirmek için kullanır. Diyetyapp topladığı bilgileri meşru menfaatlerini korumak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli süreler saklayabilir.

Diyetyapp, bu gizlilik politikasında belirlenen istisnalar dışında, veri sahibinin izni olmaksızın kişisel bilgilerden herhangi birinin paylaşılmayacağını beyan ve taahhüt eder.

İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Diyetyapp, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak, topladığı kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu haller;

1. Yürürlükte bulunan mevzuatın gerektirdiği haller,

2. Diyetyapp’ın kullanıcıları ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasıyla ilgili hallerde,

3. Yetkili makamlar tarafından mevzuata uygun şekilde yürütülen bir soruşturma/kovuşturma çerçevesinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Verilerin Korunması

Diyetyapp için kullanıcılarının güvenliği üst düzey önem taşımaktadır. Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgiler en güncel ve en gelişmiş teknolojiler kullanılarak korunmaktadır.

Diyetyapp, kullanıcılarının uygulamadaki hesaplarına erişimini SSL teknolojisini kullanarak üçüncü kişilere karşı korur. Kullanıcıların oluşturduğu şifreler kriptolama teknolojisi ile korunmaktadır.

Kullanıcılar, uygulama üzerindeki hesap adı ve şifre gibi bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendileri sorumludur.

Kullanıcının Hakları

Kullanıcılar, Diyetyapp’a başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçla uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

6. İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini isteme,

7. İlgili mevzuata göre düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle uğranılan zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

Son Hükümler

Diyetyapp, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklik durumunda güncel gizlilik politikası, kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü talep ve sorularınız için info@diyetyapp.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.