dıyetyapp

KULLANICI SÖZLEŞMESİGiriş, Sunulan Hizmet

MADDE 1

İşbu kullanıcı sözleşmesi, Diyetyapp tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. Kullanıcının Diyetyapp’a üye olurken bu sözleşmeyi onayladığı veya Diyetyapp’tan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşme hükümlerine uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

Diyetyapp, işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı değiştirme hakkını haizdir.

Diyetyapp, içeriğini danışan ile diyetisyenin kendi aralarında oluşturdukları danışma hizmetinin, taraflarca mobil uygulama üzerinden yürütülmesini ve kullanılmasını sağlar. Bu kapsamda Diyetyapp, yönetmeliğin 6/4 maddesine göre aracı hizmet sağlayıcıdır.

Tanımlar

MADDE 2

İşbu şözleşmede kullanılan;

Diyetyapp: Üyelerin bir diyetisyene ulaşıp doğrudan tavsiye veya hizmet talep etmelerini sağlayan danışman platformu niteliğindeki mobil uygulamayı,

Diyetisyen: Kullanıcılara danışma hizmeti sağlamak için mobil uygulama üzerinden profil oluşturan ve işbu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişiyi,

Danışan( veya üye): Danışma hizmeti talebiyle üye diyetisyenlerle mobil uygulama üzerinden iletişime geçen üye kullanıcıyı

Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i İfade eder.

Sorumluluk

MADDE 3

Üye, Diyetyapp üzerinden hizmet sağlayan diyetisyenlerin Diyetyapp’ın temsilcisi veya çalışanı olmadığını kabul ve beyan eder. Bir diyetisyenin profiline eklediği kimlik bilgilerini, lisans belgelerini, mesleki yeterlilik belgeleri ve diğer bilgileri doğrulamaktan üye sorumludur. Diyetyapp’ın güvenilirliği sağlamak amacıyla diyetisyenlerin diploma numaralarını kontrol etmesi, onu sorumlu hale getirmez ve üyenin bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üye, herhangi bir diyetisyenin bir eylemi ve/veya ihmalinden dolayı Diyetyapp’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4

Diyetisyenler, Diyetyapp’ın çalışanı değildir. Bu nedenle Diyetyapp; bir diyetisyen tarafından sağlanan herhangi bir tavsiyenin kalitesini veya uygunluğunu kontrol etme sorumluluğu altında değildir. Diyetisyenlerin sağladığı danışma hizmeti, yüz yüze yapılan muayenenin yerine geçemez. Diyetyapp, danışanın fiziksel muayene ve karşılıklı görüşme ile hizmet almasını tavsiye eder.

Diyetyapp, diyetisyenlerin sağladığı danışma hizmetinin güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularda hiçbir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Üyelik Sistemi

1.Danışan (veya üye) Bakımından

MADDE 5

Üye, kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmiş sayılır. Diyetyapp, bilgilerin yanlış olduğuna kanaat getirmesi durumunda herhangi bir üyenin hesabını feshetme hakkını saklı tutar.

Üye, şifre ve kullanıcı adı gibi hesabıyla ilgili bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Herhangi bir hesap ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden hesap sahibi üye sorumludur.

Üyelerin Diyetyapp’ta; hakaret, küfür, tehdit gibi hukuka aykırı beyanlarda bulunması; herhangi bir istenmeyen e-posta veya bülten göndermesi; fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal edici fiillerde bulunması yasaktır. Üyeler Diyetyapp üzerinden, suç teşkil eden hiçbir faaliyette bulunamazlar. Üyeler, diğer üyeleri veya diyetisyenleri, profillerindeki bilgileri kullanmak suretiyle takip veya taciz edemezler.

Üyeler, başka üyelerin Diyetyapp aracılığı ile gerçekleştirdiği ve bu sözleşme hükümlerine veya muhtelif kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı uğradıkları zarardan, Diyetyapp’ı ve temsilcilerini sorumlu tutmayacaklarını taahhüt eder.

Diyetyapp, üyelere bildirimde bulunmak suretiyle veya bildirimde bulunmadan, Diyetyapp’ın herhangi bir hizmet bölümünü geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya kaldırabilir.

Danışanlar(üyeler), Diyetyapp aracılığı ile ulaştığı diyetisyenler ile, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Diyetyapp’ı dışarıda bırakarak komisyon ücreti ödememek amacıyla iletişime geçmeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, diyetisyenler ile yaptıkları sözleşmede Diyetyapp ın hiç bir sıfatla taraf olmadığını kabul ederler.

2.Diyetisyen Bakımından

MADDE 6

Diyetyapp’ta diyetisyen olarak danışma hizmeti vermek isteyen kullanıcılar, lisans diploma numaralarını Diyetyapp ile paylaşmak zorundadır. Bu ve benzeri bilgiler gizlilik politikası gereği güvence altındadır ve izinsiz üçünçü kişilerle paylaşılmaz.

Diyetyapp, üye diyetisyenlerin sunduğu hizmetin sağlayıcısı ya da alıcısı değildir. Hizmetlerin sağlanması ve satışı, diyetisyenin sorumluluğundadır. Diyetyapp, vermiş olduğunuz hizmetten dolayı ortaya çıkan ve/veya çıkacak zararlardan, dolaylı veya dolaysız sorumlu değildir.

Diyetisyenler, Diyetyapp’ın çalışanı değildir ve işbu sözleşmedeki hiçbir hüküm diyetisyen ve Diyetyapp arasında bir ortaklık veya çalışan ilişkisi oluşturmaya yönelik yorumlanamaz. Diyetyapp, diyetisyenlere herhangi bir gelir payı, sosyal güvenlik hakkı veya kazançlarının vergilerini ödemek veya sağlamakla yükümlü değildir. Diyetisyen Diyetyapp aracılığı ile elde ettiği gelirin vergilendirmesinden tek başına sorumludur.

Diyetisyen, kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmiş sayılır. Diyetyapp, bilgilerin yanlış olduğuna kanaat getirmesi durumunda herhangi bir diyetisyenin hesabını feshetme hakkını saklı tutar.

Diyetisyen, şifre ve kullanıcı adı gibi hesabıyla ilgili bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Herhangi bir hesap ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden hesap sahibi diyetisyen sorumludur. Üçüncü bir kişinin, bilginiz dahilinde veya bilginiz olmadan, hesabınızı kullanmasından kaynaklı zararlardan Diyetyapp sorumlu değildir.

Diyetisyen, uzman olduğu alanlarda görüş, fikir ve tavsiye sunacağını; uzman olmadığı alanlarda görüş, fikir ve tavsiye sunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diyetisyen, mesleki mevzuat gereğince vermeye yetkili olduğu danışma hizmetini aşan tavsiye ve önerilerden kaçınmak zorundadır.

Diyetisyen, danışma hizmeti içerisinde ilaç uygulamasına yer veremez. Danışanın fiziksel muayenesini gerektiren durumlar için görüş,düşünce ve öneri verilemez.

Diyetisyen, Diyetyapp aracılığı ile ulaştığı danışanlara yalnızca Diyetyapp aracılığı ile hizmet sağlayacağını taahhüt eder. Bu hükmün ihlali durumunda Diyetyapp, her türlü yasal yollara başvuru hakkını saklı tutar. Diyetyapp bu gibi durumların tespiti için gerekli önlemleri alır.

Diyetisyen, hazırlaması gereken tavsiye niteliğindeki diyet listesini en geç 3 gün içerisinde hazırlamak zorundadır.

Diyetisyenlerin Diyetyapp’ta; hakaret, küfür, tehdit gibi hukuka aykırı beyanlarda bulunması; herhangi bir istenmeyen e-posta veya bülten göndermesi; fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal edici fiillerde bulunması yasaktır. Diyetisyenler, Diyetyapp üzerinden, suç teşkil eden hiçbir faaliyette bulunamazlar. Diyetisyenler, diğer üyeleri veya diyetisyenleri, profillerindeki bilgileri kullanmak suretiyle takip veya taciz edemezler.

Diyetyapp şikayet durumlarında veya gerekli gördüğü hallerde diyetisyen ile danışan arasındaki iletişimin denetlenmesi hakkına sahiptir.

Ücret ve Ödemeler

1.Danışan(veya üye) Bakımından

MADDE 7

Danışan ve diyetisyen arasındaki bütün danışma hizmetleri, çevrimiçi veya çevrimdışı olup olmadığına bakılmaksızın, Diyetyapp aracılığı ile sağlanmış kabul edilir ve ücretlendirilir.

Danışanlar, bir diyetisyen ile kararlaştırılan fiyatlandırma şartlarına uymayı ve diyetisyenlerce sağlanan bir hizmetin tüm ücretlerini Diyetyapp’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Diyetyapp üzerinden kredi kartı, banka kartı veya havale yoluyla ödeme yapılabilir. Ödemeler bulunduğunuz ülkenin para birimiyle gerçekleştirilir.

Ödeme yapacak olan üye, bildirdiği tüm kredi kartı ve ödeme bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu ve kartı kullanmaya ehil ve yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Diyetyapp, danışan tarafından girilen ödeme bilgilerini doğruladıktan sonra, ödeme işlemini tamamlamak için diyetisyenin diyet listesini hazırlama anına kadar bekler. Diyet listesi hazırlanıp teslime hazır hale geldiğinde, ödeme için belirtilen hesap veya karttan para transferi tamamlanır.

2.Diyetisyen Bakımından

MADDE 8

Diyetisyenler, işbu sözleşmenin kabulü ile, danışanlara sundukları hizmet için kararlaştırdıkları aylık ücretin 15 TL’sini Diyetyapp’a komisyon ücreti olarak bırakmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Yukarıdaki 7. madde hükmü gereği ödemenin tamamı danışan tarafından Diyetyapp’a yapılır. Komisyon ücreti ödenen meblağ üzerinden kesilir. Daha sonra Diyetyapp’ın devlete ödemekle yükümlü vergi miktarı düşülür ve kalan miktar diyetisyene ödenir.

Kararlaştırılan ücretin diyetisyene ait kısmı, paranın Diyetyapp’a ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde diyetisyene ödenir. Diyetyapp bu süreye uymak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder ancak öngörülemeyen hallerden ötürü gecikmeler yaşanabilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeksizin bilgilendirme yapılacaktır.

Cayma Hakkı ve Sözleşmeden Dönme

MADDE 9

Önemle belirtmek isteriz ki diyetisyen, işbu sözleşmenin danışan tarafından onaylanması anından itibaren danışma hizmetinin ifasına başlayacağından dolayı; Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin (h) benti uyarınca danışan tarafından CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.

Danışanın, ayıplı ifadan doğan ve diyetisyene karşı kullanabileceği hakları saklıdır.

Telif Hakkı

MADDE 10

Diyetyapp mobil uygulaması ile sunulan tüm yazılı veya görsel materyallerin, hizmetin ulaştırılması ile ilgili metodların ve iş modelinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi Diyetyapp’tır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

MADDE 11

İşbu kullanıcı sözleşmesinin uygulanmasından çıkacak uyuşmazlıklarda, taraflar öncelikle kendi aralarında anlaşamazlar ise, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

MADDE 12

İşbu kullanıcı sözleşmesinin kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda, işbu sözleşmeden doğan talep hakları saklı kalmak üzere, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

Taraflar, işbu kullanıcı sözleşmesini diledikleri zaman sona erdirebilirler.